İş Hakkı


İŞ HAKKI UYGULAMALARI

Şehit yakınları ve gazilerin istihdamlarına ilişkin işlemler hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci Maddesine göre şehit yakınları ve gazilerin istihdam işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca birlikte yürütülmektedir.

3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi kapsamındaki kişilerin istihdam işlemleri Aile ve Sosyal Bakanlığının görev alanına ne zaman dâhil olmuştur?

19 Şubat 2014 tarihli 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 40. Maddesi ile İçişleri Bakanlığınca yürütülen şehit yakınları ve gazilerin istihdamına yönelik iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınadevredilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile kaç kişinin kamuda istihdam edilmesi öngörülmektedir? 

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan araştırmada 13.11.1995 tarihinde Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit yakınları ve gazilerimize bir istihdam hakkı verilmesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı 29.03.1996 –18.02.2014 tarihleri arasında toplam 16.502 hak sahibinin atamasını gerçekleştirmiştir.
Bakanlığımızca 22 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen Kura Töreni ile 3526, 02 Ekim 2014 tarihinde 2760,17 Mart 2015 tarihinde 4.325, 20 Mayıs 2015 tarihinde 1075, 15 Temmuz 2015 tarihinde 853, 16 Aralık 2015 tarihinde 1670,30 Aralık 2015 tarihinde 181, 18 Nisan 2016 tarihinde 656, 27 Ekim 2016 tarihinde 2028 olmak üzere toplam 17.074 Şehit Yakını, Gazi, Gazi Yakını, Vazife ve Harp Malulleri ile terör mağduru sivil vatandaşlarımızın atamaları gerçekleştirilmiştir.

İstihdam  hak sahipleri kimlerdir?

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir, 


- Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir,

- Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir, 

- Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir,
 

 • 13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalının hak sahiplerine bir,

 
 

 • 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlere iki, malul olanlara bir,

 
 

 • 15 Temmuz darbe girişiminde malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza bir,

                     istihdam hakkı verilmiştir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi kapsamında bulunan malulün kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi, eşi veya çocukları yoksa; kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere sadece 1 kişi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunan malulün kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi, eşi veya çocukları yoksa; kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere sadece 1 kişi.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar (3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç) kapsamında bulunan malulün kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi, eşi veya çocukları yoksa; kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere sadece 1 kişi.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanması gerekenler kapsamında bulunan malulün kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi, eşi veya çocukları yoksa; kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere sadece 1 kişi.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eşi veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerden birisi
2- Ana, baba veya kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi
3- Eşi veya çocukları yoksa; ana, baba veya kardeşlerden iki kişi olmak üzere toplam 2 kişi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eşi veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerden birisi
2- Ana, baba veya kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi
3- Eşi veya çocukları yoksa; ana, baba veya kardeşlerden iki kişi olmak üzere toplam 2 kişi

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar (3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç) kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eşi veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerden birisi
2- Ana, baba veya kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi
3- Eşi veya çocukları yoksa; ana, baba veya kardeşlerden iki kişi olmak üzere toplam 2 kişi

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanması gerekenler kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eşi veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerden birisi
2- Ana, baba veya kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi
3- Eşi veya çocukları yoksa; ana, baba veya kardeşlerden iki kişi olmak üzere toplam 2 kişi

5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi kapsamında bulunan malulun kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğu yoksa;  kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel) kapsamında bulunan malulün kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuğu, eşi veya çocuğu yoksa;  kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eş veya çocuklardan  birisi +  ana, baba veya kardeşlerden birisi
2- Ana, baba ve kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi
3- Eş veya çocukları  yoksa; ana, baba  veya kardeşlerden iki kişi 
4- Ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda;  kardeşlerden 2 kişi
Toplam 2 kişi

5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel) kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eş veya çocuklardan birisi +  ana, baba veya kardeşlerden birisi
2- Ana, baba ve kardeşleri yoksa eş veya çocuklarından iki kişi
3- Eş veya çocukları yoksa; ana, baba veya kardeşlerden iki kişi 
4- Ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda;  kardeşlerden 2 kişi
Toplam 2 kişi

5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi kapsamında bulunan malulün kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa; kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi kapsamında hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1-  Eşi veya çocuklarından birisi
2- Eşi veya çocukları yoksa;  kardeşlerinden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanların kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi
2- Eşi veya çocukları yoksa kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelmiş olanların kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi
2- Eşi veya çocukları yoksa;  kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlardan hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi
2- Eşi veya çocukları yoksa; kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş olanların kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eşi veya çocuklardan birisi
2-Eşi veya çocukları yoksa; anne baba veya  kardeşlerden birisi olmak üzere sadece kişi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalarda hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eşi veya çocuklardan birisi                                                          
2- Eşi veya çocukları yoksa, kardeşlerden birisi olmak üzere sadece 1 kişi

5510 sayılı Kanunun Geçici 59 uncu maddesi kapsamında 13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1- Eş ve çocuklarından birisi,
2- Eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam kişi

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

Eş veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerinden birisi
 olmak üzere toplam 2 kişi kamuda istihdam edilecektir.

15 Temmuz darbe girişiminde malul olanların kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1-Kendileri veya eş ve çocuklarından birisi
2- Eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişi kamuda istihdam edilecektir.

15 Temmuz darbe girişiminde malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımızın kaç istihdam hakkı vardır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

1-Kendisi veya eş ve çocuklarından birisi,
2- Eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişi

Kanunda yapılan düzenleme ile şehit yakınları, gazi/vazife malulleri ve yakınlarıyla sivil terör mağdurları ve yakınlarına sağlanan istihdam hakkından kimler yararlanacaktır?

 • İki hak sahipliği durumunda;
 • Eş veya çocuklardan bir kişi; anne, baba veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam 2 kişi,
 • Eş ve çocukları yoksa anne, baba veya kardeşlerden toplam 2 kişi,
 • Anne, baba ve kardeşleri yoksa eş veya çocuklardan toplam 2 kişi,
 • Anne, baba ve kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam 2 kişi,

Uyarı; Eş ve çocukların bulunması halinde bu haktan anne, baba veya kardeşler yararlanamaz. Eş ve çocuk bu hak için feragat edemez Ancak; anne, baba ve kardeşlerin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu haktan eş ve çocuklar yararlanabilir.
Tek hak sahipliği durumunda;
Kendisi, eşi veya çocuğu; eşi ve çocukları yoksa kendisi veya kardeşlerinden 1 kişi.

Kanunla sağlanan istihdam hakkından kimler yararlanamayacaktır?

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,
-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler,
- Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar,
- İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,
istihdam hakkından faydalanamazlar.

45 yaşını doldurmuş hak sahipleri istihdam hakkından yararlanabilir mi?

05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile uygulanmak olan kullanacak 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından faydalanabilirler45 yaşından küçük herhangi hak sahibinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından faydalanabilirler ifadesi kaldırılmış ve istihdam uygulamalarında yaş sınırı kaldırılmıştır. 65 yaşına kadar hak sahipleri istihdam hakkından yararlanabilir.
 

Başvurular nereye yapılacaktır?

Başvurular; istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuru sırasında istenilecek belgeler?

 1)  1 adet Biyometrik Fotoğraf (fotoğraf ebatları 50 mm x 60 mm)
 2)  Kimlik Fotokopisi

Hak Tespit Komisyonunca hak sahipliğine karar verilenlerden istenilecek belgeler?Hak Tespit Komisyonunca hak sahipliğine karar verilenlerden istenilecek belgeler?

1)  Öğrenim Durum Belgesi
 2)  SGK’dan hangi kanun kapsamına girdiğine dair belge
 3)  Hak Sahiplerinden Feragatname (Noter Tasdikli)
 4)  Sabıka Kaydı (Sabıka Kaydının konu kısmı “Devlet Memuriyeti” yazılı olarak alınacak)
5) Ayrıca öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri diğer belgeler ( Örneğin pedagojik formasyon belgesi, hukuk mezunları için avukatlık staj belgesi vb.)

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahibi olup ancak bu hakkını daha sonra kullanmak isteyenler için (örneğin: askerlik, yaş, eğitim vb. sebeplerden dolayı) başvurularda herhangi bir süre sınırlaması var mı?

Süre sınırı bulunmayıp 65 yaşına kadar istedikleri süre zarfında başvuru hakkına sahiptir.

Hak sahibi tespit komisyonu ve Hak sahiplerinin tespiti nasıl belirlenir?

 • İllerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Sosyal Güvenlik İl Müdürü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü’nün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit komisyonu kurulur.
 • Hak sahibi tespit komisyonu, gündem olması halinde başvuruları görüşmek üzere haftada en az bir kez toplanır.
 • Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünde yer alan hak sahibi tespit komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamında olup olmadığını durum belgesi ile tespit eder.
 • Durum belgesi ile Kanun kapsamına girdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki başvuru sahiplerinin istihdam hakkı sahibi olup olmadığı aynı komisyon marifeti ile istihdam hak sahipliği belgesi ile tespit edilir.
 • İkinci istihdam hakkını kullanmak üzere yapılan başvurularda, yeniden durum belgesi düzenlenmeksizin doğrudan istihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir.
 • Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir.
 • Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilir. Buna ilişkin her türlü belge ve başvuru sahiplerine gönderilen yazılar Bakanlığın ilgili modülüne yüklenir.

Hak sahipleri hangi kurumlara atanacaktır?

-Genel bütçeli  kamu kurumlarına,
-Özel bütçeli kamu kurumlarına,
-Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara,
-Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
-Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına,
-İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına, 
-Özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına

Hak sahipleri hangi unvanlı kadrolara atanacaktır?

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.
Ayrıca 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır.

Atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısı nasıl belirlenecektir?

Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e- uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen atama teklifi yapılır. (Değişik üçüncü cümle: 14/4/2016-6704/12 md.) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır.

Hak sahibi olmadığına karar verilenler ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir?

Başvuru sahibinin yasal mevzuat açısından iş hakkı kapsamında olmaması ya da kanun ve yönetmelikte belirtilen diğer şartlar nedeniyle iş hakkından yararlanamayacak olması halinde müracaat sahibine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce gerekçeli karar yazılı olarak bildirilecektir.
 

Hak sahibi tespit komisyonu kararlarının denetimi nasıl olacak?

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce modül üzerinden Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığına iletilen başvuruya ilişkin belgeler, Başkanlıkça son kontrolden geçirilecek, herhangi bir eksiklik ya da mevzuata aykırı kararın tespiti halinde karar düzeltmesi için yeniden Başkanlık tarafından İl Müdürlüklerine iade edilecektir. Böyle bir durumda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri kararı düzelterek varsa eksik bilgi ve belgeleri modül üzerinden yeniden Başkanlığa gönderecektir. Başkanlık gerekli görmesi halinde başvuruya ilişkin diğer kamu kurum ya da kuruluşları ile yazışmalar da yapabilecektir.
 

Hak sahipleri arasından hakkı kimin kullanacağına ilişkin mutabakat sağlanamazsa ne olacak?

Böyle bir durumda iş hakkı başvurusunu ilk yapan kişinin ikamet ettiği ilin Valiliği bünyesinde “Uyuşmazlık Komisyonu” oluşturulacaktır. Bu komisyon hak sahiplerinden birinin başvurusu ile toplanabileceği gibi, birden fazla başvuru nedeni ile hak sahibi tespit komisyonu tarafından da toplanabilecektir. Hiçbir şekilde hak sahibi olmayanlar yani kanun kapsamına girmeyenler uyuşmazlık komisyonuna başvuru yapamayacaklardır. Çünkü uyuşmazlık komisyonu hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklarda yetkili olacaklardır. Bunun yanında hak sahiplerinden istihdam hakkını kimin kullanacağına ilişkin mutabakat sağlanamaz ve feragat vermezlerse yine uyuşmazlık komisyonu marifeti ile sorun çözümlenerek iş hakkını kimin kullanacağı tespit edilecektir. Uyuşmazlık komisyonu iş hakkından yararlanabilecek durumda olan tüm hak sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak iş hakkından yararlanmak isteyip istemediğini soracaktır. Bu yazıya eğer tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yanıt verilmezse o kişi iş hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
 

Uyuşmazlık komisyonu kararlarını hangi kriterlere göre değerlendirecektir?

Uyuşmazlık komisyonu karar verirken iş hakkından yararlanmak isteyen ve başvuru yapan hak sahiplerinin; mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususları göz önünde bulundurarak karar verecektir.
 

Uyuşmazlık Komisyonu kararlarına itiraz süresi var mı?

Uyuşmazlık komisyonu kararları kararın alınmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde iş başvurusunda bulunan hak sahiplerine tebliğ edilir. Hak sahipleri bu karara 30 gün içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz halinde uyuşmazlık komisyonu itirazı 30 gün içerisinde karara bağlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığına gönderilen uyuşmazlık komisyonu kararının mevzuata aykırı olduğu tespit edildiği takdirde, Başkanlıkça gerekçesi ile birlikte kararın düzeltilmesi için İl Müdürlüğüne iade edilir. Bunun üzerine uyuşmazlık komisyonu kararı düzelterek Bakanlığa tekrar gönderir.
 

Şehit yakınları ve gaziler istihdam başvuru takiplerini ve sonuçlarını nereden öğrenebilirler?

Başvurularının takibini E-Devlet sistemi üzerinden ve atama sonuçlarını da Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden öğrenilebilir.

İstihdam başvurusunda bulunup, Devlet Personel Başkanlığı’nca ataması gerçekleştirilen kişinin yapmış olduğu il tercihi değiştirilebilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı’nca ataması gerçekleştirilen kişinin il tercihini değiştirme şansı bulunmamaktadır.

3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında olup da aylık bağlama şartlarını taşımadıklarından dolayı aylık bağlanamayanların istihdam hakkı var mıdır?

Evet. Hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları ve 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında aylığa müstahak olduklarını gösteren belge ile ibraz etmeleri durumunda talepleri değerlendirilebilecektir.

Askerlik yaparken yaralanan veya herhangi bir uzvunu kaybeden kişi istihdam hakkından yararlanabilir mi?

Askerlik hizmeti sırasında yaralanan kişilerin askerlik hizmetini yaptıkları birliğin ve bağlı oldukları kurumun sağlık raporlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Vazife Malullüğü Tespit Kurullarınca vazife malulü olarak değerlendirilmeleri durumunda kendilerine maaş bağlanmakta, bununla beraber maaş bağlanması halinde de istihdam hakkından yararlanmaları mümkün olmaktadır.

Kıbrıs ve Kore Gazilerimizin iş hakkı var mıdır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi gereğince Kore ve Kıbrıs gazilerinden yalnızca harp malulü statüsünde maaş bağlanmış kişilerin yakınları istihdam hakkından yararlanabilmekte olup, bunun dışındakilerin iş hakkından yararlanmalarına olanak bulunmamaktadır.

Şehit yakınlarının yer değiştirme suretiyle atanmaları işlemlerinde öncelik durumu nedir?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 2 nci Maddesi gereğince; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/malul olanların (erbaş/er dahil), Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş idaresine yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tayin kolaylığı nedir?

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.
 

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ve üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülenlerin işe alımda önceliği var mıdır?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci Maddesi gereğince terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirmeleri halinde öncelikli olarak işe gönderilirler.
 
Bu kapsamdaki iş ve işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatınca yürütülmektedir.
 

Şehit yakınlarının naklen tayin talepleri nasıl yapılmaktadır?

657 Sayılı Devlet Memurlarının Kanunu ile ilgili usul ve esaslar doğrultusunda naklen tayini değerlendirileceğinden şehit yakını ve gazilerimizin çalıştıkları kuruma müracaatları gerekmektedir.

İŞKUR’a iş için kimler müracaat edebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır.
- Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
- Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye girme zorunluluğu aranmaz.
 

İŞKUR’a iş için nasıl ve hangi belgeler ile müracaat edebiliriz?

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirmek suretiyle Kurum il veya şube müdürlüğüne müracaatlarını yapabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev yapan şehit /malul yakınlarının atanması ile şehit/malul gazi eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri işlemleri nasıl uygulanmaktadır?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik gereğince; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit/malul olanların (erbaş/er dahil), Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle ilgili yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir. Bu konuda başvurular çalışılan kurum/kuruluş idaresine yapılır.

Göreve devam etme kimlere uygulanmaktadır?

Maluliyeti hakkında kesin işlemli sağlık raporu bulunan ve kendi isteğiyle göreve devam etmek için başvuranlardan, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre göreve devam etmesi uygun olduğu Genelkurmay Başkanlığı’nca onaylananlar, TSK'nde uygun görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir.
 
Ayrıca Emniyet Teşkilatı personelinden vazife malullüğüne karar verilmiş olanlar, sağlık şartlarının uygun olması durumunda görev veya sınıf değiştirerek kurumlarında operasyonel olmayan birimlerde görev yapabilmektedir.