Emşav Vakıf Tanıtma Kimlik Kartları

Emşav Vakıf Tanıtma Kimlik Kartları

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından (müracaat ederek talep etmeleri halinde)   Emniyet Mensubu Şehitlerimizin birinci derece yakınlarına ( Anne, Baba, Kardeş, Eş ve çocukları) Vazife Malulü Gazilerimiz ve birinci derece yakınlarına ( Anne, Baba, Eş ve çocukları) ile  Emniyet Mensupları ile eş ve çocuklarına,  Vakfımız Yönetim Kademelerinde görev alanlara  (A) Tipi Kimlik Kartı düzenlenebilir. Düzenlenen kartların ön yüzüne kanuni statüleri yazılır.

Emniyet Mensubu, Şehit veya Gazi Ailesi olmayan Vakfımıza kendi isteğiyle Fahri üye olanlara talep etmeleri halinde kendilerine (B) Tipi kimlik kartı düzenlenebilir.

EMŞAV Vakıf Kimlik kartlarının şekli, boyutu ve özellikleri Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenmiş olup Yönetim Kurulu Başkanlığı veya İlgili birimlerin onayı olmadan Vakıf Tanıtma Kimlik Kartı düzenlenemez.

Vakfımıza ait kimlik karlarının üçüncü şahıslar tarafından benzerinin yapılması ya da farklı kartlarda Vakfımızın adının ilgisiz kişilerce kullanılması hukuken ve fiilen yasaktır. Bu şekilde hukuka aykırı fillerde gerekli yasal işlem yapılır.

Geçerlilik süresi bitmiş olan kartların hükmü yoktur. 

Burada bulunan örnek kartlarımız  haricinde daha önceden verilmiş farklı  tasarım Vakfımıza ait kimliklerin tamamı yürürlülükten kaldırılmış olup; geçersizdir. 

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

EMŞAV

Haberi Paylaşın: