Bizler Kimiz?


E M Ş A V

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı 1998 yılında Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizin istekleri üzerine İçişleri Bakanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle önce Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Derneği (EMŞAD)olarak Ankara ilimizde kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

1998-2010 yılları arasında EMŞAD olarak dernek statüsünde yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki; Ülkemizin birçok ilinde birbirinden bağımsız şekilde kurulmuş olan çeşitli isimler altında birçok Emniyet Teşkilatı Mensupları Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri olmasına karşın Ülkemiz genelinde Türk Polis Teşkilatı Şehit Ailelerimiz ile Gazilerimizi ve Ailelerini her yerde temsil edecek, ayni-nakdi, eğitim ve sağlık yardımları sağlayacak, hukuki destek verecek, sosyal birlikteliği temin edecek, Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri lehine başta Devlet erkanı olmak üzere her platformda ve yerde kamu oyu oluşturacak, kulis yapacak ve Teşkilat Mensuplarımız ve Ailelerimizin yararına çeşitli projeler oluşturup hayata geçirecek, Sivil Toplum Kuruluşu olarak kurumsal bir yapıda oluşuma ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğümüzün katkı ve destekleriyle 2010 yılında gerekli çalışmalar yapılarak Ülkemiz genelinde kurumsal bir yapıda çalışmak üzere işlemler tamamlanmış ve 2011 yılında vakıf statüsüne geçilmiş;

Kısa adı EMŞAV olan EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI kurulmuştur. EMŞAV; Cumhurbaşkanlığımızın kararı ile Kamu Yararına Vergi Muafiyeti bulunan, Vakıf Kültürü ile Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Ailelerimizin kurumsal temsiliyetine haiz olan bir Vakıftır.

Emşav görevlerinin etkisi ve tesiri ile hayatını kaybeden Şehit Polislerimizin kutsal emanetleri olan Şehit Ailelerimizin, Vazife Malulü Gazilerimizin ve Ailelerinin, her biri Şehit ve Gazi adayı olan Polislerimizin her zaman olduğu gibi Vakıf Kültürü ile yanında olmaya devam edecektir. Bu bizim asli görevimiz ve sorumluluğumuzdur.

Emşav; Devlet Protokolü başta olma üzere, her yerde, Şehit Ailelerimizi, Gazilerimizi ve Teşkilatımızı temsil etmekle birlikte; yurdumuzun birçok yerinde Temsilcilerimiz, Bölge Başkanlarımız, İl Başkanlarımız ve İlçe Başkanlarımız temsiliyet görevlerinin başındadır.

Meri Mevzuat Hükümlerine, Vakıf Tüzüğüne, Yönetmeliklere ve Emniyet Teşkilatı Teamüllerine bağlı olarak; Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz için her türlü sosyal yardım, hukuki yardım, eğitim ve sağlık yardımları, gerekli hal ve durumlarda ayni-nakdi yardım Vakıf imkanları dahilinde yapılmakla birlikte Devletimizin en üst makamından başlamak üzere, tüm makamları ve kurumları ile Ailelerimiz lehine gerekli görüşmeler rutin olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra; Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin ve Polislerimizin lehine çeşitli proje çalışmaları yapılmakta olup halen devam eden Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasından sonra İnşallah kamu yararı gözetilen bu projelerimizde hayata geçecektir.

 

Hani soranlar olursa diye de belirtelim, Emşav olarak yaptığımız çalışmaları pek fazla basında veya televizyon ekranlarında göremezsiniz çünkü bizler tüm bu başarılı çalışmaların manevi mükafatını ziyadesiyle içimizde yaşıyoruz birde bir elin verdiğini diğer el görmemeli…

Hepinize sağlık, huzur mutluluk dolu hayırlı günler dileriz.

 

EMŞAV

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI