ABD Temsilciler Meclisini Kınıyoruz.


ABD Temsilciler Meclisini Kınıyoruz.

Sayı     : B.D.2019/2                                                                                                          

Konu   : Kamu Oyuna Duyuru                   

                                                                            

 

BASIN DUYURUSU

 

Kamuoyuna Duyuru

ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde soykırım iddiası bir utanç kararı olmuştur. Bu karar bir tarihi cehalettir.

Zamanın ruhunu bilmeden, olayları incelemeden, iftira ve yalan kampanyalarına itibar edilerek alınmış bir karardır. Eğer bir soy kırımdan bahsedilecekse, Ermeni çetelerin o dönemdeki katliamlarına bakmak lazımdır. O dönemde dayanılmaz bir hal alan Ermeni çetelerin saldırıları neticesinde alınmış olan tehcir kararını “soykırım” olarak nitelemek en hafif tabirle art niyetliliktir. Cehalettir. Dönemin tarihi kayıtları bu durumu alenen belgelediği gibi, bu belgeli kayıtları gözardı etmeden böyle sözde kararlar almak Uluslararası hukuka ve vicdanlara yakışmamıştır.

Bir soykırımdan bahsedilecekse eğer, ABD’nin şu anda bütün dünyada “Sözde” Terörle Mücadele adı altında ve özellikle İslam Coğrafyasında yaptıklarına bakmak lazım, İsrail’in Filistin’de yaptıkları katliamlara bakmak lazım. Aynı zamanda Afro-Amerikan kökenli siyahi vatandaşlarına ve asıl Amerikalı olan Kızıl dereli kabilelere o vatandaşlarına geçmişte yapılanlar ortadadır.

Türk ve Müslüman Tarihinde asla soykırım yoktur. Dinimiz de Kültürümüzde buna cevaz vermez.

ABD Temsilciler Meclisinin bu utanç ve art niyetli kararını kınıyoruz.

Bu karar Milletimize ve Kültürümüze bir hakarettir.

ABD’nin bizim açımızdan yok hükmünde olan bu hatalı karardan bir an önce dönmesini umuyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

Abdurrahman YILMAZ

EMŞAV Genel Başkanı